Scroll to top

Štiepané tvrdé palivové drevo

paleta

    Meranie dreva

Najčastejšie sa stretávame s mierou priestorový meter rovnaný (prm) alebo priestorový meter sypaný (prms).

Priestorový meter rovnaný je priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m, do ktorého je drevo uložené (poukladané) v kmeňoch alebo v štiepanej forme.

Priestorový meter sypaný je to neurovnaný, voľne drevom nasypaný priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m

Sypaný priestorový meter je najvýhodnejšou formou dodávania palivového dreva našim zákazníkom.        My palivové drevo meriame v priestorových metroch.

nakladanie-kontainer

    Akým drevom kúriť?

Rôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnosťou všeobecne dávame prednosť tvrdému drevu ako je dub, buk, jaseň, gaštan, ovocné dreviny. Tieto tvrdé dreviny horia nádherným plameňom a produkujú množstvo žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Ak už vyberieme akékoľvek drevo, vždy platí, že musí byť dobre vysušené (suché drevo obsahuje maximálne 15% vody).

ŠTIEPENÉ PALIVOVÉ DREVO – BUK :

– dĺžka 33 cm, sypané v cene 70,- EUR/priestorový meter sypaný (na objednávku aj iná dĺžka)

Dajte pozor na meranie dreva, vždy máte možnosť pred zaplatením skontrolovať množstvo a kvalitu palivového dreva.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.